AktualnościPlebiscyt Ekologiczny „Namysłowski As Ekologii"

Szanowni Koledzy
Mam wielką przyjemność poinformowania Was o fakcie iż członkowie naszego Koła Łowieckiego, Kolega Radosław Kilan – Prezes Zarządu Koła i Kolega Dariusz Lipiński – Podłowczy Koła, na mocy Uchwały Nr 88/3402017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Namysłowski As Ekologii” zostali wybrani i zasiadają w Kapitule Plebiscytu „Namysłowski As Ekologii”.

Kapituła Plebiscytu „Namysłowski As Ekologii”.

Z informacji które znajdują się w witrynie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Radia Opole.

„NAMYSŁOWSKI AS EKOLOGII to Plebiscyt Ekologiczny organizowany przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego z inicjatywy Krzysztofa Żołnowskiego Wicestarosty Namysłowskiego. Głównym celem Plebiscytu jest włączenie mieszkańców naszego powiatu do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Plebiscyt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Namysłowskiego oraz do działających na jego terenie firm i instytucji, które propagują proekologiczne działania.”
Starostwo Powiatowe w Namysłowie nagrodzi proekologicznych przedsiębiorców i rolników. Firmy i gospodarstwa rolne, które szczególnie troszczą się o środowisko, otrzymają statuetkę złotego jabłuszka "Namysłowski As Ekologii".

Wspieranie i działanie w sferze zwiększenia świadomości ekologicznej której wyznacznikiem jest szacunek do przyrody, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska itp., jest jednym z naszych statutowych obowiązków jako członków PZŁ.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom zajmowanych stanowisk w programie ekologicznym prowadzonym przez władze Naszego Powiatu.

Pozostałych Kolegów oraz prowadzone przez nich gospodarstwa i firmy zachęcamy do wzięcia udziału w tym programie i zdobycia statuetki złotego jabłuszka „Namysłowskiego Asa Ekologii”, pamiętając ze swą postawą bezpośrednio wpływamy na poprawę wartości ekologicznych i ochronę przyrody w Naszym Regionie.

Więcej informacji oraz regulamin i druki zgłoszeniowe znajdą Koledzy
Kliknij tutaj.

Darz Bór!

Wojciech Wdowikowski


« Powrót »