AktualnościWażne: wzmożenie dyżurów na uprawach

Koledzy,

w związku z oszacowanymi do tej pory szkodami łowieckimi w uprawach rolnych jak również na podstawie doświadczeń lat ubiegłych Zarząd Koła apeluje o wzmożenie dyżurów myśliwych w najbardziej narażonych rejonach naszych obwodów łowieckich. Szczegółowych informacji dla kolegów chcących objąć dyżur udzielają koledzy Łowczy i Podłowczy.


« Powrót »