AktualnościKomunikat 2/2017 Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie, prosi wszystkich kolegów myśliwych i kandydatów o zapoznanie się z materiałami, które w dniu dzisiejszym zostały nam przesłane przez ZO PZŁ w Opolu.

Przekierowanie do poszczególnych dokumentów:
Komunikat 2/2017

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY

Zarząd Okręgowy PZŁ w OPOLU działając na podstawie § 133 ust. 8, 9 i 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ w porozumieniu z RDLP Katowice, Prezydium ORŁ w Opolu i Komisją Hodowlaną ORŁ w Opolu przypomina o zasadach przeprowadzenia inwentaryzacji dostępnymi metodami zaleconymi przez właściwe Nadleśnictwo PGL LP w porozumieniu z koordynatorami rejonów hodowlanych w wyznaczonym terminie.

Załącznik nr 1 - Arkusz inwentaryzacyjny
Załącznik nr 2 - Harmonogram uzgodnień i zatwierdzeń RPŁ
Załącznik nr 3 - Roczny Plan Łowiecki


OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. ocena prawidłowości odstrzału Jeleni i Danieli byków oraz Muflonów pozyskanych w sezonie łowieckim 2016 / 2017 odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 r. w siedzibie PGL NADLEŚNICTWA NAMYSŁÓW w Namysłowie, /stara siedziba/ przy ul.Parkowej 13
W godzinach od 15:00 do 17:00.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z Kolegą Łowczym Koła.

STRZELECTWO MYŚLIWSKIE

1. Zwracamy uwagę Zarządom KŁ na obowiązujące akty normatywne PZŁ, które znajdują się na stronie www.pzlow.pl oraz www.zopzl -opole.pl
Prosimy o egzekwowanie zapisów w tychże dokumentach, gdyż ZO PZŁ w OPOLU wspólnie z członkami Komisji Szkoleniowej i Strzeleckiej przy ORŁ w OPOLU będzie prowadził wyrywkowe kontrole w szczególności zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w kołach łowieckich.
2. Termin uruchomienia strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu planuje na 1 marzec 2017 r. Godziny otwarcia i zamknięcia – od 11:00 wg. bieżącej informacji wywieszonej na strzelnicy;Nie dotyczy osi do przystrzeliwania broni kulowej,

Terminarz Zawodów Strzeleckich Opole 2017 r. oraz Kalendarz Imprez w ramach Śród Strzeleckich 2017 r. – ( Załącznik nr 4 i 5 )

SPRAWY SZKOLENIOWE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz na uprawnienia selekcjonerskie.
1. Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
2. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach od 18 do 25 kwietnia 2017 r.
3. Ponadto prosimy o zapoznanie się z informacją Stacji Badawczej PZŁ w CZEMPINIU o organizowanych kursach i szkoleniach w 2017 roku.
4. Zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia proszę kierować do Kol. Jana KOWALSKIEGO – St. Instruktora ZO PZŁw Opolu drogą e-mail: j.kowalski@pzlow.pl


WETERYNARIA

1. Aktualne wskazówki i informacje WIW w Opolu znajdują się na stronie: http://www.wiw.opole.pl/ oraz w bieżącej korespondencji przesyłanej bezpośrednio przez PIW lub za pośrednictwem ZO PZŁ w OPOLU,
2. W załączeniu przesyłamy Decyzję Ministra Środowiska – Sygn. akt. DL - III. 6713.10.2016.ABR dot. możliwości odstrzału lisów w liczbie 4 osobników na 100 km² corocznie, również w okresach ochronnych do celów badań naukowych na terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody w terminie do 31 grudnia 2021 r.

UBEZPIECZENIE OC KŁ i OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH i UPRAWACH ROLNYCH

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w oparciu o treść Komunikatu ZG PZŁ w Warszawie nr 3 / 2017 z 14 lutego 2017 r. ( Załącznik Nr 8 ) przypomina o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w zakresie szkód łowieckich.
Termin składania do ZO PZŁ w OPOLU deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia kół od szkód łowieckich do 10 marca 2017 r.


« Powrót »