Aktualności



UWAGA !!! Zmiany w kalendarzu polowań na dziki /lochy/

Informujemy Kolegów, iż zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z dniem 1 stycznia 2017 roku przestały obowiązywać wprowadzone na okres dwóch lat ( 2015 i 2016 ) terminy polowań na dziki lochy.

Innymi słowy w bieżącym sezonie na dziki lochy polujemy do 15 stycznia, a nie jak w dwóch poprzednich latach do 15 lutego. Ponowny odstrzał loch rozpoczniemy od 15 sierpnia, a nie jak w roku poprzednim od 15 maja.

Zgodnie z pismem Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie L.dz. 585 / HZ / 2016 z 29 listopada 2016 r. w nawiązaniu do pisma Andrzeja KONIECZNEGO Podsekretarza Stanu Pełnomocnika Ministra ds. Puszczy Białowieskiej w Ministerstwie Środowiska z 23 listopada 2016 r. celem uniknięcia błędnego wystawiania odstrzałów indywidualnych na dziki; przypominamy o konieczności właściwego wystawiania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego w odniesieniu do dzików przez łowczych lub osoby upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy bez podziału na klasy wiekowopłciowe w odniesieniu do ogólnej ich liczby przewidzianej do odstrzału w RPŁ dla danego obwodu łowieckiego.

Polski Związek Łowiecki pragnie podkreślić , iż w dobie walki z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz kontrowersji nagromadzonych wokół tego tematu, należy dołożyć wszelkich starań , aby pozyskanie dzików odbywało się w sposób skuteczny i efektywny oraz co bardzo istotne, zgodny z literą prawa także w kwestiach formalno - proceduralnych i zachowaniem istotnych elementów zbioru zasad etyki i tradycji łowieckich.


« Powrót »