AktualnościZARZĄD KOŁA PRZYPOMINA Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

Zarząd Koła przypomina Kolegom którzy nie przekazali właściwych dokumentów, iż zgodnie z Komunikatem nr 5 / 2015 z 15 grudnia 2015 r. ZO PZŁ w Opolu należy w trybie pilnym złożyć w ZO PZŁ /stosownym dla miejsca zamieszkania/ materiały dotyczące danych myśliwego ( dane osobowe + zdjęcia ) celem zlecenia wykonania nowych legitymacji PZŁ.

Powyższe nie dotyczy myśliwych którzy wykonywali zdjęcia na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Koła i wypełnili ankietę lub wcześniej złożyli wymagane materiały do Zarządu Koła lub ZO PZŁ.

Powyższa informacja była przekazywana wielokrotnie Naszym myśliwym we wcześniejszych pismach!

PRZYPOMINAMY
W związku z planowaną wymianą legitymacji członkowskich każdy myśliwy ma obowiązek wypełnić aktualizacyjną ankietę danych osobowych i dostarczyć druk do właściwego Zarządu Okręgowego. Członkowie macierzyści kół łowieckich mogą oddać ankietę oraz zdjęcie za pośrednictwem koła. Dane podane w ankiecie będą wykorzystywane przez Polski Związek Łowiecki wyłącznie w celach statutowych, dlatego bardzo ważne jest dokładne wypełnienie działów dane osobowe, adres i adres do korespondencji. Wzór druku dostępny jest w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu lub na naszej witrynie w TECZKA ZARZĄDU.

Druk „Dane Osobowe Myśliwego” do nowej legitymacji członkowskiej PZŁ jest do pobrania:
POBIERZ

Wraz z wypełnioną ankietą, należy dostarczyć aktualne zdjęcie myśliwego w formie elektronicznej (preferowane) lub tradycyjne zdjęcie papierowe według poniższych wytycznych:
Zdjęcie w formie elektronicznej (preferowane):
- zdjęcie należy dostarczyć na nośniku danych elektronicznych (płyta CD, pendrive itp.) lub poprzez wiadomość e - mailową,
- zdjęcie kolorowe, na białym tle, pozycja frontalna (jak do dowodu osobistego),
- format pliku graficznego: JPEG,
- minimalna rozdzielczość zdjęcia: 420 x 525 pikseli,
- jeżeli zdjęcie będzie skanowane, należy ustawić minimalną rozdzielczość skanera na 300 dpi (funkcja dostępna w każdym skanerze),
- nazwa pliku – imię, nazwisko i numer legitymacji (np. „Jan Kowalski 1234”),
- Koła Łowieckie mogą dostarczać zdjęcia wszystkich myśliwych na jednym nośniku (każde zdjęcie opisane wg powyższego wzoru!).

Powyższe wytyczne stosuje każdy zakład fotograficzny.

Zdjęcie tradycyjne (papierowe):
- tradycyjne zdjęcie do dowodu osobistego,
- kolorowe, na białym tle, pozycja frontalna, wym. 3,50 cm x 4,50 cm,
- zdjęcie powinno być czytelnie opisane na odwrocie: imię, nazwisko i numer legitymacji.

Myśliwi, którzy wstąpili do PZŁ w latach 2014 – 2015 i dostarczyli przy rejestracji aktualne zdjęcie zgodne z powyższym opisem, dostarczają do tut. Zarządu tylko wypełnioną ankietę.


« Powrót »