Członkowie Koła: Lista CzłonkówWojciech Wdowikowski

Zawód wykonywany: hydrolog
Członek PZŁ od 16-07-1981r.
Członek KŁ „Nr 1 w Nysie ” od 16-07-1981r.
Członek KŁ „Łoś” Namysłów od 21-11-1981r.
Uprawnienia łowieckie:
- selekcjoner od 21-05-1992r.
- Kurs dla prowadzących polowania zbiorowe od 01-12-2011r
Pełnione funkcje w PZŁ:
- Członek pocztu sztandarowego od 2012r.
- Komisja Rewizyjna – członek od 12-04-2015r. → nadal
Odznaczenia łowieckie:
- Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny - 2008r
- Brązowy MZŁ - 2009r.« Powrót »