Członkowie Koła: Lista CzłonkówEdward Szulakowski

Zawód wykonywany: emeryt
Członek PZŁ od 30-10-1969r.
Członek KŁ „Łoś” od 30-10-1969r.
Uprawnienia łowieckie:
- selekcjoner od 10-05-1980r.
Pełnione funkcje w PZŁ:
- Komisja Rewizyjna – członek od 20-04-1974r. do
19-06-1976r., od 11-04-1981r. do 01-06-1985r.
oraz 24-04-1993r. do 23-05-1996r.
- Skarbnik KŁ od 01-06-1981r. do 23-04-1990r.
- Sekretarz KŁ od 24-05-1996r do 01-05-1999r.
- Łowczy KŁ od 06-01-1989r. do 23-04-1990r.
oraz od 01-05-1999r. do 15-04-2015r.
- członek pocztu sztandarowego od 2004r. do 2010r.
Odznaczenia łowieckie:
- Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny –
1995r.r
- Brązowy MZŁ 1989r.
- Srebrny MZŁ 2009r.
- Złoty MZŁ 2013r.« Powrót »