Członkowie Koła: Lista CzłonkówJan Guzowski

Zawód wykonywany: emeryt
Członek PZŁ od 07-05-1980r.
Członek KŁ „Łoś” Namysłów od 29-09-1980r.
Uprawnienia łowieckie:
- selekcjoner od 09-04-1982r.
- kurs dla osób szacujących szkody łowieckie od 05-07-2014r.
Pełnione funkcje w PZŁ:
- Skarbnik od 11-04-1981r. do 01-06-1985r.
oraz od 23-04-1990r. do 01-05-1999r.
Odznaczenia łowieckie:
- Brązowy MZŁ 1983r.
- Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny 22-12-2016r.
- Srebrny MZŁ 2018r.« Powrót »