Członkowie Koła: Lista CzłonkówFranciszek Dymowski

Zawód wykonywany: emeryt
Członek PZŁ od 01-12-1980r.
Członek KŁ „Łoś” Namysłów od 01-12-1980r.
Uprawnienia łowieckie:
- selekcjoner od 09-04-1982r.
Pełnione funkcje w PZŁ:
- Sekretarz od 17-04-1983r. do 23-04-1990r.
- Komisja Rewizyjna – członek od 23-09-1993r. do 24-05-1996r.
- Komisja Rewizyjna – przewodniczący od 24-05-1996r. do 01-05-1999r.
- Sekretarz od 01-05-1999r. do 11-10-2014r
- Chorąży pocztu sztandarowego od 2004r. do 2011r.
Odznaczenia łowieckie:
- Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny - 2013r
- Brązowy MZŁ 2014r.« Powrót »