2015-12-08 Prace w obwodzie nr 17 - Dokarmianie zwierzynyW dniu dzisiejszym koledzy Władysław Zychowicz i Radosław Kilan dokarmiali zwierzynę w obwodzie nr 17. Dokarmianiem objęto rejon „Garażu” i „Odstojniki”. W pracach wykorzystano sprzęt własny.

Zdjęcia ze zbiorów: Radosława Kilan
Tekst: Radosław Kilan
« Powrót »