2015-10-24 „Opolskie Hubertowiny 2015” Opole -GrudziceOPOLSKIE HUBERTOWINY 2015

W dniu 24 października odbyła się tradycyjna już na Opolszczyźnie łowiecka impreza o charakterze integracyjno- promocyjnym pod nazwą „Opolskie Hubertowiny 2015”.
Tradycja organizowania okręgowych Hubertowin na Opolszczyźnie sięga roku 2006, kiedy to po raz pierwszy Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ w Opolu wystąpiła z inicjatywą zorganizowania imprezy promocyjnej pod nazwą „Opolskie Hubertowiny”.
W tym roku Opolskie Hubertowiny powróciły na teren strzelnicy myśliwskiej w Grudzicach, a organizatorem była Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu.
„Opolskie Hubertowiny 2015” rozpoczęto o godz. 7:30, przystępując do odpraw z myśliwymi uczestniczącymi w polowaniach zbiorowych w łowiskach dziesięciu kół łowieckich. Polowania zorganizowały Koła Łowieckie: Nr 2 „Łoś” Opole, Nr 3 „Lis” Opole, Nr 7 „Złoty Róg” Opole, Nr 8 „Żubr” Opole, Nr 9 „Brzezina” Opole, Nr 11 „Cietrzew” Opole, Nr 13 „Bażant” Opole, Nr 15 „Daniel” Zagwiździe, Nr 17 „Orzeł” Ozimek i „Jeleń” Zabrze.
Wśród myśliwych byli zarówno zaproszeni goście jak gospodarze z kół łowieckich uczestniczących w organizacji imprezy, w sumie około 300 strzelb. Dobór łowisk dobrze odzwierciedlał bogactwo zwierzostanów Opolszczyzny. W ostępach leśnych polowano na jelenie, daniele, dziki i samy, a także na małe drapieżniki z lisem na czele. Najwyraźniej nasz Patron Św. Hubert sprzyjał organizatorom, zapewniając wyśmienitą pogodę, od rana niebo było pogodnie i praktycznie bezwietrznie. Polowania organizowano sprawnie, tak by na godzinę 14-tą uczestnicy i upolowana zwierzyna trafiły na miejsce wspólnego pokotu, na przedpole trapu Grudzickiej strzelnicy. Nie bogactwo pokotu było jednak najważniejsze, liczyła się oprawa, dochowanie wierności tradycji i zapoznanie polujących gości ze specyfiką łowiska gospodarzy. Nie mogło zabraknąć drobnego poczęstunku, gorącego napoju i opolskiego kołocza, bograczu lub bigosu.
Uroczysty pokot rozpoczęto o godzinie 14:00 ogłaszając imponujące wyniki polowania: 13 jeleni (w tym 4 byki, 7 łań i 2 cielęta), 2 daniele (łanie), 10 dzików (w tym 1 odyniec) i 1 lis. Pokot celebrował Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka składając meldunek z polowania Prezesowi ORŁ w Opolu Koledze Zdzisławowi Dzwonnikowi, który to z kolei dokonywał dekoracji króla i wicekrólów polowania. Pierwszym z króli został nieszczęsny łowca najbardziej sprzyjający zwierzynie, zasługując na Króla Pudlarzy - Kazimierz Tarsa z KŁ Nr 17 „Orzeł” w Ozimku. Królem został Kolega Marek Pietrek z KŁ Nr 15 „Daniel” Zagwiździe, I v-ce Królem Kolega Leon Jakimów z KŁ nr 7 „Złoty Róg” Opole, II v-ce Królem Kolega Bartłomiej Kotlarz z KŁ nr 14 „Dzik” Pokój, III v-ce Królem Kolega Krzysztof Szafrański z KŁ nr 8 „Żubr” Opole, a IV v-ce Królem Kolega Piotr Tymków z KŁ nr 2 „Bażant” Brzeg.
Po zakończeniu pokotu wszyscy przenieśli się do namiotu na Ostoi, gdzie przyszedł czas na oficjalną część uroczystości. Wszyscy uczestnicy i goście zebrali się w asyście pocztów sztandarowych kół łowieckich Opolszczyzny i kilkudziesięciu sygnalistów reprezentujących ważniejsze opolskie zespoły sygnalistów myśliwskich. Gości powitał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu Kol. Zdzisław Dzwonnik oraz Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka. Pomocą w prowadzeniu uroczystości służyli W-ce Prezes ORŁ Kolega Jacek Sierżyński, Sekretarz ORŁ Jarosław Kuźmiński, Członek ZO PZŁ w Opolu Arkadiusz Hnyluch, oraz Katarzyna i Dariusz Hutka.
Głównym punktem oficjalnej części „Opolskich Hubertowin” było wręczanie odznaczeń łowieckich. W pierwszej kolejności wręczono odznaczenia kołom łowieckim. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniono Koło Łowieckie Nr 3 „Bażant” w Prudniku.
Listę odznaczonych osób otworzyła Pani Helena Wojtasik, wyróżniona Odznaką za zasługi dla łowiectwa. W dalszej kolejności odznaczano myśliwym, wręczono w kolejności Złote, Srebrne i Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej, oraz medale Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny.
Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Waldemar Wencel, Piotr Święcicki, Jan Rubiszewski i Piotr Groehl. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Władysław Golonka, Waldemar Jahn, Czesław Ponitka i Franciszek Moik. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Bogdan Jurkowianiec, Ireneusz Kozak, Mirosław Wider, Zygmunt Urbański, Zbigniew Skibiński, Karol Orawski, Andrzej Kudzia, Arkadiusz Hnyluch, Bogusław Heliński i Arkadiusz Mazur. Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny odznaczona została Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice, oraz Koledzy Robert Kruk i Jerzy Kluba.
W dalszej kolejności uhonorowano nestorów łowiectwa na Opolszczyźnie wręczając Medale za 50-cio letnią przynależność do PZŁ. Wyróżnienia otrzymali Leszek Pisarski, Zygmunt Haremski, Adam Poliwoda i Bogusław Romanowski.
Następnie przystąpiono do uhonorowania pań, małżonek naszych Kolegów Medalem za tolerancję, wyjątkowym odznaczeniem, będącym wyrazem naszego uznania dla wielkiej cierpliwości i zrozumienia naszych pań dla naszej łowieckiej pasji. Wyróżnienia dostąpiły Panie Anna Domińczyk, Danuta Ozga, Romualda Sommer, Grażyna Kamińska, Aneta Mady da, Dorota Gajda, Krystyna Piątek, Jadwiga Świątek, Teresa Tarsa, Teresa Proszewska, Agnieszka Groehl i Adela Pogrzeba.
Po uhonorowaniu wszystkich odznaczonych przyszła kolej na wystąpienia gości, wśród których w tym roku, ze względu na ciszę wyborczą zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Głos zabrali: przedstawiciel ZO w Piotrkowie, Kolega Jerzy Sypniewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr Kazimierz Szabla, oraz właścicielka opolskiej firmy skupującej dziczyznę TYTUS, pani Katarzyna Leszczyńska. Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru opolskiej organizacji łowieckiej i sztandarów kół łowieckich.
Cześć nieoficjalną Opolskich Hubertowin 2015 stanowiła biesiada myśliwska. Na gości czekały gorące posiłki i zimne zakąski.
Była to prawdziwie integracyjna cześć imprezy, okazja do spotkania się z często dawno niewidzianymi przyjaciółmi z innych kół łowieckich, z odległych zakątków Opolszczyzny, czy też ościennych okręgów. Przy suto zastawionym stole, przy kuflu piwa czy kieliszku myśliwskiej nalewki, dyskusje trwały wiele godzin. Czas umilały występy sygnalistów myśliwskich, Zespołu Kamerton, Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice i zespołu Żubrosie. Można było też odwiedzić stoiska kilku firm oferujących artykuły dla myśliwych.
Organizacja tak dużej imprezy niekomercyjnej (bez opłat za udział), nie byłaby możliwa bez szerokiego wsparcia kół łowieckich Opolszczyzny darczyńców i sponsorów. W tym miejscu nie będzie chyba nadużyciem, przekazać serdeczne podziękowania i słowa uznania, Okręgowej Radzie Łowieckiej, Zarządowi Okręgowemu w Opolu z Kolegą Wojciechem Plewką na czele, oraz wszystkim darczyńcom, sponsorom i kołom łowieckim zaangażowanym w organizację „Opolskich Hubertowin 2015”.
Również organizatorzy pragną wyrazić podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy, szczególnie Maciejowi Bogdańskiemu, Ewaldowi Dziemba, Bernardowi Toma, Bolesławowi Dolińskiemu, Arkadiuszowi Hnyluch, Alojzemu Reinertowi, Januszowi Gałeckiemu i Maksymilianowi Winnickiemu, Alfredowi Syga, Andrzejowi Wodnickiemu, Spółce z o.o. GNIOTPOL, Tadeuszowi Witkowskiemu, Katarzynie Leszczyńskiej, Barbarze Wlaźlik, Nadleśnictwu Opole - Zdzisławowi Dzwonnikowi, Zespołowi Szkół w Tułowicach - Adamowi Sinickiemu, DEER - Remigiuszowi Włodarczyk.
Osobne podziękowania należą się członkom kół łowieckich, które wsparły Opolskie Hubertowiny 2015: Nr 5 „Leśnik” w Brzegu, Nr 6 „Odyniec” w Karłowicach, Nr 2 „Leśnik” w Kluczborku, Nr 3 „Ponowa” w Kluczborku, Nr 4 „Słonka” w Byczynie, Nr 5 „Świt” w Wołczynie, Nr 1 „Bażant” w Namysłowie, Nr 2 „Bór’ w Namysłowie, Nr 3 „Łoś” w Namysłowie, Nr 1 „Jeleń” w Niemodlinie, Nr 4 „Szarak” w Tułowicach, Nr 6 „Ostoja” w Opolu, Nr 3 „Słonka” w Strzelcach Opolskich, Nr 4 „Szarak” w Kielczy, Nr 5 „Leśnik” w Kolonowskiem, Nr 10 „Szarak” w Opolu, Nr 3 „Chrobry” Głuchołazach, Nr 8 „Żubr” w Opolu, Nr 11 „Cietrzew” w Opolu, Nr 17 „Orzeł” w Ozimku, Nr 13 „Bażant” w Opolu, „Jeleń” w Zabrzu, Nr 9 „Brzezina” w Opolu, Nr 15 „Daniel” w Zagwiździu, Nr 7 „Złoty Róg” w Opolu, Nr 2 „Łoś” w Opolu i Nr 3 „Lis” w Opolu.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Marek Bocianowski
Zapraszamy do obejrzenia pełnego fotoreportażu z imprezy.
Zdjęcia ZO PZŁ w Opolu: Marek Bocianowski, Józef Jaroszek
Przejdź do fotoreportażu z imprezy.


Zdjęcia pochodzą z zasobów Wojciecha Wdowikowskiego
« Powrót »