2015-04-12 Walne Zgromadzenie Członków KołaW dniu 12 kwietnia 2015r. w „Restauracji Świerczów” w Świerczowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie.
Walne Zgromadzenie Członków Koła, jak co 5 lat, miało charakter zebrania sprawozdawczo - wyborczego podczas którego wybierany jest nowy Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna. Po prezentacji sprawozdań i dyskusji nad nimi oraz ich zatwierdzeniu. W wyniku tajnego głosowania, wszyscy członkowie ustępującego Zarządu Koła otrzymali absolutorium.
Przedstawiono projekt planu działalności i budżetu Koła na rok 2015/2016, który przyjęto z niewielkimi zmianami.
W związku z rezygnacją całego Zarządu Koła z dalszego pełnienia funkcji którą pełnili z niewielkimi zmianami przez ponad 15 lat. Został wybrany nowy Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna oraz delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Opolu.

W skład Zarządu Koła weszli Koledzy:
Prezes - Radosław Kilan,
Łowczy – Romuald Szulakowski,
Podłowczy – Dariusz Lipiński,
Skarbnik – Waldemar Stolarz,
Sekretarz – Mariusz Boduch.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Koledzy:
Przewodniczący – Grzegorz Bieniek,
Członek – Krzysztof Matuszek,
Członek – Wojciech Wdowikowski.

Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Opolu zostali Koledzy:
Radosław Kilan, Romuald Szulakowski oraz Zygmunt Zubek

Wiele emocji wywołują, szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzynę. Nad sposobami ich ograniczenia oraz pozyskania dodatkowych źródeł finansowania celem utrzymania płynności finansowej Koła poświęcona była znaczna część zebrania. Masowe wystąpienie szkód łowieckich, na niespotykaną do tej chwili skalę, spowodowały iż wiele Kół Łowieckich w tym też i nasze stanęło na progu bankructwa.

Zebranie trwało z małymi przerwami niemal przez 8 godzin. Odbywało się w miłej, spokojnej i twórczej atmosferze.
Nowo wybranemu Zarządowi, życzymy:
- Spokojnej, zgodnej pracy,
- Kontynuacji i ukończenia zadań oraz projektów które ustępujący Zarząd nie zdążył ukończyć
- Sukcesów i otwartego umysłu przy realizowaniu nowo postawionych celów


Z myśliwskim Darz Bór

Tekst i zdjęcia: Wojciech i Filip Wdowikowscy
« Powrót »