2002-10-10 Seminariem w Warszawie poświęcone "Małej retencji na terenach wiejskich"Udział w seminarium w centrum NFOŚiGW w Warszawie przedstawicieli naszego Koła Łowieckiego. Seminarium poświęcone było zagadnieniu „Małej retencji wodnej na terenach wiejskich”. Przygotowany referat przedstawili Prezes Kol. Zygmunt Zubek i Sekretarz Kol. Franciszek Dymowski w referacie poruszono tematy małej retencji wody na przykładzie prac podjętych przez Koło Łowieckie „Łoś” w Namysłowie na terenie naszych obwodów dzierżawionych nr 17 i 20.

Materiały i fotografie z zasobów Kol. Franciszka Dumowskiego
« Powrót »