2009-11-15 Polowanie zbiorowe NiwkiPolowanie zbiorowe na Niwkach, zbiórka zwyczajowo na parkingu przy leśniczówce. Polowanie prowadzili koledzy Edward Szulakowski i Krzysztof Gnacy. Pogoda dopisała, i św. Hubert też, na rozkładzie 3 jelenie, 2 dziki, 1 lis.
« Powrót »