2013-12-22 Polowanie Wigilijne



Polowanie Wigilijne tradycyjnie odbyło się w obwodzie nr 17, nad zalewem ekologicznym w Wilkowie. Pogoda dopisała, na pokocie dwie kozy. Ślubowanie młodych myśliwych kolegi Adama Kotasińskiego, wprowadzanego przez kolegę Sebastiana Gnacego i kolegi Daniela Dziekana wprowadzanego przez kolegę Krzysztofa Gnacego, przyjął Łowczego Koła - Edward Szulakowski. Święty Hubert dopisał koledze Danielowi który został Królem Polowania. Niestety nasz Kapelan nie mógł przyjechać, po raz pierwszy od 14 lat mieliśmy świecką Wigilię. Honory gospodarzy czynili, Prezes Zygmunt Zubek wraz z Łowczym Edwardem Szulakowskim, łamiąc się opłatkiem wszyscy składali sobie życzenia.. Tradycyjnego Karpia dostarczył jak co roku ze swoich stawów kol. Krzysztof Pawliszyn nie zabrakło pierogów z grzybami, czerwonego barszczu i ciast. Trąbka i akordeon czyli duet „Romaszków”, wspomagały głosy śpiewanych przez Kolegów kolęd.




« Powrót »