2012-05-22 Nowy wodopój w obwodzie nr 17. przy poletku "Garaż"W porozumieniu z Nadleśnictwem na terenie lasów, poprawiane są istniejące i budowane nowe oczka wodne mające na celu zapewnić zwierzynie wodę, zwłaszcza w okresach jej niedoboru. Oczko wykonał własnym sprzętem kolega Wiesław Kowalczyk. Jak widać nie minęło kilka dni a już mamy pierwszych gości.
« Powrót »