2012-05-12 Prace nad zalewem w WilkowieZbiorowa praca na terenie naszego zalewu w Wilkowie. Prace wykonywane przez kolegów głównie skupiały się na pracach porządkowych i konserwacyjnych. Powstały trzy grupy którym kolejno przydzielono: Grupa I – Wykaszanie trawy na terenie parkingu i wokół Rybaczówki oraz wykaszaniu skarp brzegowych i grobli, Grupa II - usuwanie krzewów i drzewek porastających groble i teren rekreacyjny, Grupa III - oczyszczenie z mułu i materiału naniesionego, rozdział wód na stawy i Potok Jaskółkę. Ten palec który na niektórych zdjęciach widać, jest własnością kolegi Franka, który tego dnia z wielką żarliwością fotograficznie dokumentował wydarzenie.
« Powrót »