2014-08-31 Strzelnica - Grudzice. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach i trening strzeleckiCoroczne szkolenie z zakresu regulaminu polowań, zasad bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią przeprowadził Łowczy Koła kolega Edward Szulakowski. Po przeprowadzonym szkoleniu Łowczy wraz z Kol. Stanisławem Drozd dokonali przeglądu technicznego broni. Myśliwi podzieleni na grupy pod „okiem” kierowników grup, odbyli trening strzelecki.
« Powrót »