2020-07-26 STRZELNICA - GRUDZICE. SZKOLENIE Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA POLOWANIACH I TRENING STRZELECKIZgromadzonych na strzelnicy w Grudzicach myśliwych przywitał Prezes Koła Kol. Marcin Klim w kilku zdaniach przedstawił program spotkania.

Wszyscy z obecnych zostali poinstruowani przez opiekuna strzelnicy o zasadach postępowania i zachowania zasad higieny na strzelnicy związanymi z epidemią wirusa COVID-19.

Coroczne szkolenie z zakresu regulaminu polowań, zasad bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią przeprowadził Łowczy Koła Kolega Romuald
Szulakowski.
Po przeprowadzonym szkoleniu Kol. Stanisławem Drozd wraz z Kol. Krzysztofem Matuszkiem dokonali przeglądu technicznego broni wraz z przystrzelanie broni kulowej. Podłowczy Kol. Dawid Denisiewicz podzielił myśliwych i kandydatów na grupy, które pod „okiem” kierowników grup, odbyły praktyczny trening strzelecki.

Tekst i zdjęcia: Wojciech i Filip Wdowikowscy
« Powrót »