2014-03-14 Spotkanie myśliwych z młodzieżą w Gimnazjum w WilkowieSpotkanie myśliwskich z młodzieżą celem propagowania zagadnień związanych nie tylko z myślistwem i kulturą łowiecką ale ogólnie pojętą ochroną środowiska. Spotkania mają za zadanie podniesieniem świadomości młodzieży w obszarze dbania o środowisko i zwierzęta – koledzy prowadzą wykłady dotyczące inwentaryzowania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci, ujemnych skutków wypalania ściernisk, potrzebie dokarmiania zwierzyny drobnej w okresach zimowych, rozpoznawania i zgłaszania urządzeń kłusowniczych. O wzorowej współpracy ze szkołami mogą świadczyć podziękowania, które nasze Koło Łowieckie otrzymuje od dyrekcji szkół. W spotkaniu brali udział koledzy:
Edward Szulakowski
Romuald Szulakowski
Waldemar Stolarz
Roman Półrolniczak
« Powrót »