2019-10-27 Msza Św. i polowanie Hubertowskie"Do księdza plebana
Dać znać, dodał pan Sędzia, żeby jutro z rana
Mszę miał w kaplicy leśnej; króciuchna oferta
Za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta."

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Zgodnie z kalendarzem polowań pierwsze polowanie zbiorowe naszych myśliwych odbyło się w dniu 27.10.2019r. Tradycją się już stało iż sezon polowań zbiorowych w naszym Kole Łowieckim otwierany jest mszą świętą w intencji Św. Huberta. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.00 na terenie naszego kompleksu rekreacyjno - hodowlanego "Łoszak" w Wilkowie. Uroczystą mszę Św. ku czci naszego Patrona św. Huberta, i w intencji wszystkich Myśliwych, oraz ich rodzin celebrował nasz Kapelan Ks. Kan. Marek Hula. W trakcie trwania mszy Św. ksiądz proboszcz, wygłosił piękne kazanie nawiązujące do tradycji, historii, kultury łowieckiej i innych aspektów funkcjonowania naszej społeczności myśliwskiej w aspekcie wzajemnego szacunku oraz poszanowania ojczystej przyrody. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi bezpieczeństwa na polowaniach, specyfice, charakterowi i urokowi polowań zbiorowych oraz w jaki sposób są one wykonywane w różnych Kołach Łowieckich. Jednak myślą przewodnią zawartą w kazaniu "była ocena innych". Ocena innych a nie siebie, ocena - kiedy dokładnie nie wiemy jacy są naprawdę i co nimi kieruje a jednak ich oceniamy, jak bardzo się to przekłada na życie innych oraz nasze. Trwając w swoim zadufaniu jak mocno możemy być w błędzie !!!

Na prośbę Zarządu Koła nasz Kapelan Ks. Kan. Marek Hula dokonał poświęcenia dwóch nowych podwód które od dnia dzisiejszego mają nam bezpiecznie i wygodnie służyć.

Podczas mszy świętej ksiądz Marek Hula wspomniał również o kolegach którzy odeszli do "krainy wiecznych łowów" i polecił zachowanie pamięci chwil spędzonych z nimi w łowisku. Każdy uczestnik mszy otrzymał obrazek z wizerunkiem Św. Huberta i modlitwą.
W uroczystości wzięli udział myśliwi koła łowieckiego Łoś, ich rodzinny i sympatycy łowiectwa. Nieodłącznym elementem uroczystości były sygnały i muzyka myśliwska grana przez naszych sygnalistów kolegów: Romualda i Jacka Szulakowskiego oraz Waldemara Stolarz.

Po mszy świętej Prezes Koła Marcin Klim zabrał głos witając zebranych i nawiązując do życzeń księdza kapelana Marka Huli życząc Wszystkim wszelkiej pomyślności a myśliwym w związku z otwarciem sezonu polowań zbiorowych - bezpiecznych udanych łowów. Po czym w kilku zdaniach przedstawił dalszy przebieg obchodów dnia św. Huberta w Kole Łowieckim Łoś.
Następnie Łowczy Koła i jednocześnie prowadzący polowanie wraz z Kol. Adamem Kotasińskim, poprosił o wyciągnięcie broni i dał sygnał do zbiórki myśliwych.

Pierwsze zbiorowe polowanie odbywało się w rejonie: Las Dębnik, Lubska, Cypel.

Po raz pierwszy w historii naszego Koła brała udział "Diana" Koleżanka Wioletta. Pogoda dopisała a polowanie odbywało się w scenerii typowo jesiennej. Piękny słoneczny dzień z mnóstwem kolorów i zapachem jesiennego lasu. Polowanie było krótkie, tylko 4 mioty.

W swojej łaskawości Św. Hubert obdarował nas lisem strzeloną przez Koleżankę Wiletę oraz dzikiem którego strzelił Kolega Wojciech Wdowikowski zostając Królem Polowania.

Po polowaniu odbyło się tradycyjne spotkanie myśliwych połączone z wspólnym posiłkiem wraz z naganką i osobami obsługującymi polowanie.

PS
Bardzo Dziękuję Kol. Edwardowi za "strzał łaski" /Gnadenschuss/, oraz Bastkowi za sprawienie tuszy i wyciągnięcie zwierza z lasu.
Wojtek

Z myśliwskim Darz Bór


Zdjęcia i tekst: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »