2017-06-24 Strzelnica - Grudzice. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach i trening strzeleckiZgromadzonych na strzelnicy w Grudzicach myśliwych przywitał Prezes Koła Kol. Radosław Kilan w kilku zdaniach przedstawił program dzisiejszego spotkania.
Głównym punktem oficjalnej części spotkania było wręczanie odznaczeń łowieckich, przyznanych członkom naszego Koła Łowieckiego przez Kapitułę Odznaczeń ZO PZŁ w Opolu w dniu 22-12-2016r. kolegów którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć na oficjalnym wręczeniu które odbyło się podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KŁ Łoś w Namysłowie w dniu 8 kwietnia 2017 r. w ZRE Łoszak w Wilkowie. Przybyły na zaproszenie naszego Zarządu Koła, Przewodniczący ZO PZŁ w Opolu, Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka, udekorował medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” Kolegów: Tadeusza Węglarz i Zygmunta Zubek.

Gratulujemy odznaczonym kolegom i zachęcamy pozostałych członków do kontynuowania
swojej działalności łowieckiej na rzecz Koła i regionu, opolszczyzny oraz całego zrzeszenia PZŁ.

W dalszej części spotkania Kol. Wojciech Plewka w telegraficznym skrócie przedstawił sytuację naszego zrzeszenia na bazie nowych przepisów prawnych, sytuacji finansowej i społecznej. Szeroko omówił plany budowy i przeznaczenia, nowej siedziby ZO PZŁ w Opolu obok strzelnicy w Grudzicach oraz głęboko zachęcał do wsparcia finansowego tejże inwestycji.

Kolejnym punktem spotkania był wciąż gorący temat jakim są „szkody łowieckie”. Liderzy grup pilnujących zasiewów zdali relację z pracy grupy i efektów jakie przyniosły dyżury, wystawianie sznurów hukowych i armatek. Kolega Prezes i Podłowczy w swoich wypowiedziach podkreślili zasadność utrzymywania w czasie zasiewów pól, pasów zaporowych. Zostały podane ilości kukurydzy jakimi zostały zasilone pasy zaporowe. O potrzebie i konieczności prowadzenia prawidłowej gospodarki na pasach zaporowych i poletkach łowieckich wspomniał Kol. Janusz Czubkowski, który uczestniczył w szkoleniu i warsztatach plenerowych poświęconych temu tematowi przez Nadleśnictwo.
Podsumowując temat „szkód łowieckich”; jednoznacznie stwierdzono że pomimo trudności sprzętowych i niepodporządkowaniem się nielicznych myśliwych oraz wydatkowanych kosztów. Podjęte na tak dużą skalę próby ograniczenia „szkód łowieckich” na etapie zasiewów, powiodły się i zostały znacznie ograniczone w stosunku do roku ubiegłego.

Po krótkich komunikatach i ogłoszeniach członków Zarządu Koła została zakończona część oficjalna i organizacyjna, która przebiegała bardzo sprawnie i rzeczowo.

Coroczne szkolenie z zakresu regulaminu polowań, zasad bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią przeprowadził Kolega Jacek Szulakowski. Po przeprowadzonym szkoleniu Kol. Stanisławem Drozd wraz z Kol. Edwardem Szulakowskim dokonali przeglądu technicznego broni wraz z przystrzelaniem broni kulowej.

Nie można zapomnieć i pominąć faktu, że od rozpoczęcia spotkania do jego zakończenia oraz przy dekoracji Kolegów Medalami, nasi sygnaliści uświetniali swą grą na rogu spotkanie, podnosząc rangę okoliczności i chwil uroczystych.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »