2017-02-28 Myśliwi naszego Koła Łowieckiego gośćmi u dzieci w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.”

Andrzej Frycz Modrzewski
(z książki O poprawie Rzeczypospolitej)

Ten cytat chyba najlepiej przekazuje jak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży.
Kilka dni temu odbyło się spotkanie myśliwych naszego Koła z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Koledzy Romuald i Edward Szulakowscy po raz kolejny odwiedzili dzieci Publicznego Przedszkola w Wilkowie. Dzieci miały okazję poznać lub przypomnieć sobie miłych myśliwych, którzy nie tylko opiekują się zwierzyną leśną i polną ale również ich siedliskiem.
Koledzy Roman i Edward dzieciom od najmłodszych lat przekazują wartości świadomego dbania o środowisko oraz dziko żyjące zwierzęta. Nasi Koledzy, prowadzą inspirujące wykłady między innymi na temat inwentaryzowania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci, szkodliwych skutków wypalania ściernisk, o potrzebie dokarmiania zwierzyny drobnej w okresach zimowych czy rozpoznawania i zgłaszania urządzeń kłusowniczych. Istotnym elementem spotkań jest również uświadomienie młodym ludziom, że łowiectwo jest ściśle związane z ochroną przyrody i stanowi element tradycji w naszym regionie.

Serdeczne podziękowania za miłe przyjęcie i współpracę ślemy Pani mgr Irenie Szajda, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie.
Wychowawcom, pozostałym pracownikom przedszkola oraz ich wychowankom i rodzinom życzymy przyjaznego spojrzenia na otaczające nas środowisko.

Wszystkiego najlepszego myśliwskim
Darz Bór!!!


Tekst opracował: Marcin Wdowikowski
Zdjęcia ze zbiorów: PP w Wilkowie
« Powrót »