2017-04-15 "Dziki do lasu !!!" to początek akcji przeciwdziałania szkodom w uprawach rolnych.Zgodnie z zaplanowanymi metodami przeciwdziałania szkodom w uprawach i zasiewach kukurydzy dnia 15 kwietnia 2017r., zostały wykonane prace związane z wykładaniem ziaren kukurydzy na pasach zaporowych w ramach akcji "DZIK DO LASU !!!".
O godzinie 9:00 z magazynu Kol. Władysława Zychowicza w obecności Kol. Prezesa Radosława Kilan zostały pobrane ziarna kukurydzy w ilości 450kg (z zeszłorocznych zbiorów z poletka Koła przy ZRE ŁOSZAK) celem wyłożenia na pasach zaporowych w obwodzie nr 17. W zbiórce uczestniczyli Koledzy Piotr Szulakowski, Paweł Bęben oraz Jacek Szulakowski. Pobrane ziarno rozdzielone zostało między dwie ekipy:
1. Koledzy: Paweł Bęben, Dariusz Osyp, Arkadiusz Huk.
2. Koledzy: Piotr Szulakowski, Jacek Szulakowski.

Ekipa 1 prowadziła wykładanie ziarna w rejonie Dębina, Owczarnia, Krasowice Mikołajczyk, łącznie wyłożono kukurydzę na pasie zaporowym długości około 2km.
Samochodu użyczył Kol. Dariusz Osyp, siewnik typu KOS Kol. Paweł Bęben, koordynator Kol. Arkadiusz Huk.

Ekipa 2 wyłożyła ziarno w rejonach Krasowice Cypel, Krasowice Łąki, "mokra linia" między żużlówkami, pas zaporowy Smarchowice Śląskie o łącznej długości około 4km.
Ciągnika i siewnika użyczył Kol. Łowczy Romuald Szulakowski.

Planuje się sukcesywne wykładanie ziarna co około 3 do 4 dni w okresie nasilenia zasiewów kukurydzy.

Zachęcamy wszystkich kolegów do współpracy i pomocy we wspólnej akcji "DZIK DO LASU !!!".

Darz Bór !

Relacja: Kol. Jacek Szulakowski
Relacja fotograficzna: Kol. Piotr Szulakowski, Kol. Paweł Bęben
« Powrót »