2017-04-08 Walne Zgromadzenie Członków Koła "Łoś" 2017Koledzy,

w dniu 08.04.2017r. w ZRE "Łoszak" w Wilkowie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenia Członków naszego Koła.

Jednym z punktów przyjętego porządku obrad było wręczenie oznaczeń łowieckich. Uroczystego uhonorowania działalności na rzecz opolskiego łowiectwa dokonał szanowny gość, Prezes ORŁ w Opolu, kolega Zdzisław Dzwonnik.

Koledzy odznaczeni medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KŁ Łoś w Namysłowie w dniu 8 kwietnia 2017 r. w ZRE Łoszak w Wilkowie:
1. Jan Guzowski
2. Franciszek Joniak
3. Wiesław Kowalczyk
4. Jerzy Nowowiejski
5. Krzysztof Pawliszyn
6. Waldemar Stolarz
7. Jacek Szulakowski

nw. nieobecnym kolegom medale zostaną wręczone przy okazji innej uroczystości w Kole:
8. Tadeusz Węglarz
9. Zdzisław Załoga
10. Zygmunt Zubek.

Gratulujemy odznaczonym kolegom i zachęcamy pozostałych członków do kontynuowania
swojej działalności łowieckiej na rzecz Koła, opolszczyzny i całego PZŁ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kolegom, którzy wzięli udział w tegorocznym zgromadzeniu.


W imieniu Zarządu
Darz Bór!
Mariusz Boduch
« Powrót »