2017-03-25 Zarybianie stawów na ZRE Łoszak w WilkowieW dniu 25.03.2017r (sobota) na stawach w miejscowości Dębnik miały miejsce odłowy karpia (w ilości ok. 300szt), który darmowo przekazał na użytek koła kol. Zygmunt i Grzegorz Zubek. Narybek zasilił Nasze stawy na zalewie rekreacyjno - ekologicznym w Wilkowie. Swoje zaangażowanie i pomoc w niniejsze przedsięwzięcie wnieśli również członkowie zarządu: kol. Romuald Szulakowski i kol. Radosław Kilan z synem Mikołajem.

W imieniu wszystkich myśliwych Naszego koła, jak również Zarządu Koła składamy kolegom rodziny Zubek serdeczne podziękowanie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

kol. Radosław Kilan
Prezes KŁ Łoś

Zdjęcia: Mikołaj Kilan
« Powrót »