2016-12-17 Polowanie "Wigilijne""Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba."

Cyprian Kamil Norwid


Polowanie Wigilijne tradycyjnie odbyło się w obwodzie nr 17, na terenie naszego kompleksu rekreacyjno - hodowlanego „Łoszak” w Wilkowie. Polowanie prowadzili Koledzy Wojciech Wdowikowski i Edward Szulakowski w zastępstwie za Kolegą Waldemara Stolarz, któremu choroba nie pozwoliła wziąć udziału w wigilijnym spotkaniu się z kolegami. W polowaniu wzięło udział 25 myśliwych w śród których mieliśmy przyjemność gościć Kol. Pawła Jędzrejewskiego. Zwyczajowo polowanie było bardzo krótkie - tylko 4 mioty. Pomimo, że pierwszy miot odbył się bez strzału, w kolejnych miotach, była okazja dla wielu z nas aby oddać strzał. We wszystkich miotach był widziany zwierz: jelenie i dziki. Niestety św. Hubert jest jak zwykle kapryśny, jednemu pokarze i nie pozwoli oddać strzału, drugim przyzwoli na strzał ale skręci pocisk tak by chybił, a nielicznych hojnie obdaruje. Taka jest ta polowaczka.
Na pokocie złożono 2 dziki które Św. Hubert podarzył Kolegom: Arkadiuszowi Kliza i Dariuszowi Osyp – łaciata loszka, sarnę kozę pozyskał Kol. Paweł Bęben a koźlę Kol. Radosław Kilan. Królem polowania został Kol. Arek Kliza pozyskując największego dzika odyńca.
Po polowaniu Prezes Koła Radosław Kilan zabrał głos nawiązują do bieżącej sytuacji koła i dalszego przebiegu spotkania wigilijnego po czym dał sygnał by sygnaliści odegrali „zbiórkę myśliwych” i oddał głos naszemu Księdzu Kapelanowi by pod jego kierunkiem przebiegła dalsza część uroczystości.
Pierwszą kolędę myśliwi, naganiacze i goście odśpiewali tuż po zakończeniu polowania jeszcze przy pokocie. Gdzie śpiewców, grą na akordeonie wspierał Kol. Roman Półrolniczak, na trąbce grał Kol. łowczy Romuald Szulakowski i rogu Kol. Paweł Bęben.
Po zakończeniu polowania w budynku „Łoszaka”, nasz kapelan ks. kan Marek Hula sprawił krótką mszę. Łamiąc się opłatkiem wszyscy życzyli sobie wszystkiego dobrego. Tradycyjnie był karp, barszcz z pierogami, ciasta i kolęda.

Minął już rok jak do grona sygnalistów dołączył Kolega Paweł Bęben i w tym roku zagrał sobie ku naszej radości i zadowoleniu. Pawle – gratulujemy i dziękujemy.

W tym roku mija 16 lat jak nasz kapelan ks. kan Marek Hula po raz pierwszy celebrował w naszym Kole Łowieckim mszę Wigilijną. Niestety obowiązki nie pozwoliły Koledze Markowi wziąć udziału w polowaniu ale jak co roku przyjechał do nas z opłatkiem, dobrym słowem i kolędą.

Pogoda dopisała a dzień był słoneczny i mroźny, jakby specjalnie dla nas przygotowany. Nazajutrz lało z nieba deszczem.

Wielu Kolegów brało udział w przygotowaniu tak polowania jak i jego oprawy. Przygotowaniu lokalu jak i wieczerzy oraz uporządkowaniu po uroczystościach.

Za poświęcony czas i zaangażowanie serdecznie dziękują uczestnicy i Zarząd Koła

PS

Polowanie Wigilijne należy do najważniejszych łowów w roku. W tekście z polowania Wigilijnego prowadzonego w ubiegłym roku przedstawiłem historyczną genezę tych polowań, więc nie będę jej powtarzał. Polowanie Wigilijne jest najgłębiej wryte w naszą historię. Nadmienię tylko że jedna z legend o św. Hubercie mówi, że biały jeleń z krzyżem w wieńcu właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia odmienił życie Księcia Huberta. To w tym dniu ponoć zwierzęta mówią ludzkim głosem, dlatego jest uważany za dzień magiczny, dzień przemian, podsumowań minionych chwil i planów na nadchodzący rok. To chwile tęsknoty za czasem który bezpowrotnie minął ale i nadziei na lepsze jutro. Szkoda że tak mało myśliwych było w tym dniu razem z nami.
Dziękuję Franciszku, że mimo choroby ubrałeś mundur i przyjechałeś; spotkać się z Kolegami, złamać się opłatkiem, wspólnie zjeść posiłek i śpiewać kolędy.

Warto zapamiętać, że według starych, myśliwskich legend, ten kto uczestniczy w polowaniu wigilijnym długo jeszcze będzie polował, a Kraina Wiecznych Łowów będzie musiała na niego jeszcze długo czekać.

Z myśliwskim Darz Bór

Wojciech Wdowikowski

Zdjęcia ze zbiorów: Wojciecha Wdowikowskiego i Piotra Szulakowskiego
Tekst opracował: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »