2016-11-23 Zasilenie łowiska bażantami„CHCESZ POLOWAĆ MUSISZ HODOWAĆ”

W dniu 23 listopada br. przeprowadzone zostało zasilenie naszego łowiska bażantami. Bażanty zostały przekazane przez ZO PZŁ w Opolu w podziękowaniu za pomoc w zorganizowaniu „Hubertowin Opolskich 2016”. Z Ośrodka Hodowlanego w Mosznej. Koledzy Krzysztof Południak, Jacek Szulakowski i Bartosz Turbakiewicz, przywieźli 100 bażantów. Kolega Krzysztof Południak zapewnił nieodpłatnie transport ptaków prywatnym samochodem natomiast przyczepka została udostępniona przez kolegę Bartosza Turbakiewicza. Kilka dni wcześniej Piotr Szulakowski uzupełnił ziarno w podsypach a w dniu wpuszczenia ptaków sprawdził czy przypadkiem jakieś zwierzęta nie podebrały karmy naszym nowym podopiecznym. W trzech skrzyniach zostały przywiezione szczęśliwie 44 kurki i 56 kogutków, które zostały wypuszczone w obwodzie nr 17. Jak widać na zdjęciach ptaki są w dobrej kondycji, większość odfrunęła nie bacząc na przygotowane przez nas miejsca do żerowania oraz zaciszne i bezpieczne schronienie.
To piękne ptaki i można je spotkać coraz częściej w naszym łowisku. Jako sukces, możemy zaliczyć działania prowadzone od wielu lat przez nasze Koło Łowieckie mające na celu introdukcję, której efektem jest przywrócenie tego gatunku na terenach gdzie niegdyś licznie bytowały. Zmieniające się sposoby prowadzenia upraw rolnych jak i roślin wysiewanych w większości w monokulturach znacznie ograniczyło populację zwierzyny drobnej w tym i ptactwa. Tworzone przez nasze Koło w latach ’80 remizy śródpolne bogatych w domieszki drzew i krzewów biocenotycznych w korytarzu rzeki Widawy bez wątpienia pomogą w znacznym stopniu w przywróceniu tego gatunku na tym terenie.

PS
Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim Kolegom biorącym udział w przygotowaniach, transporcie i zasiedleniu łowiska bażantami.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Zdjęcia ze zasobów: Piotra Szulakwskiego
Tekst: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »