2016-10-12 Ocena prawidłowości odstrzału Saren KozłówZgodnie z Zarządzeniem Nr 4 / 2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja 2006 r. dotyczącego oceny prawidłowości odstrzału Saren kozłów w dniu 12 października br.,w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa NAMYSŁÓW odbyła się ocena rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2016 / 2017.
W tym roku ZO PZŁ w Opolu wskazał nasze koło łowieckie odpowiedzialnym za organizację oceny trofeów. Osobami odpowiedzialnymi za sprawny przebieg oceny zostali Łowczy Koła Romuald Szulakowski i Kol. Edward Szulakowski . Do ich obowiązków należało przygotowanie sali do wyceny, pomoc komisji w prawidłowym i sprawnym przebiegu procedury oceny trofeów, nawiercanie parostków które zostały ocenione oraz uprzątnięciem sali po odbytej ocenie trofeów.
Ocena prawidłowości odstrzałów przebiegła szybko i sprawnie a Komisja nie miała powodów do ukarania żadnego z myśliwych za nieprawidłowe wykonanie odstrzału.
Ten sezon na rogacze już został zamknięty. Wszystkim Kolegom selekcjonerom życzymy w przyszłym sezonie przepięknych form; niespotykanych myłkusów i medalowych parostków.

Z myśliwskim Darz Bór

Zdjęcia z zasobów: Jacka Szulakwskiego
Tekst: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »