2016-02-29 Myśliwi naszego Koła Łowieckiego gośćmi u dzieci w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.”

Andrzej Frycz Modrzewski
(z książki O poprawie Rzeczypospolitej)
`
Ten cytat chyba najlepiej przekazuje jak ważna jest praca z dziećmi i młodzieżą w kierunku ich edukacji. Kilka dni temu odbyło się spotkanie myśliwych naszego Koła z dziećmi w wieku przedszkolnym, celem propagowania zagadnień związanych nie tylko z myślistwem i kulturą łowiecką ale i ogólnie pojętą ochroną środowiska. Spotkania jak te, mają za zadanie podnieść świadomość dzieci i młodzieży w obszarze dbania o środowisko i dziko żyjące zwierzęta – nasi koledzy, już od lat prowadzą wykłady dotyczące inwentaryzowania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci, ujemnych skutków wypalania ściernisk, potrzebie dokarmiania zwierzyny drobnej w okresach zimowych czy rozpoznawania i zgłaszania urządzeń kłusowniczych. O wzorowej współpracy z przedszkolem mogą świadczyć podziękowania, które nasze Koło Łowieckie otrzymało od Pani mgr Ireny Szajdy, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie wraz z kadrą nauczycieli; mgr Doroty Jędzierowskiej, mgr Agaty Bryckiej, mgr Katarzyny Środoń. W spotkaniu z dziećmi wzięli udział koledzy: Edward i Romuald Szulakowscy.

PS
Kilka zdań o przedszkolu w Wilkowie.
Publiczne Przedszkole w Wilkowie jest przedszkolem dwuoddziałowym z grupą integracyjną. Liczba miejsc: 45, obecna liczba dzieci: 41.
Przedszkole gruntownie wyremontowano w 2012r. Mieści się w nowym budynku o bardzo dobrym stanie technicznym. Dysponuje dwiema przestronnymi salami do zabaw i zajęć (wyposażonymi w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, kąciki edukacyjne i zabawki), wspaniałą kuchnią z zapleczem i magazynami oraz szatnią i nowoczesnymi toaletami o wysokim standardzie. Bazę lokalową uzupełnia duży ogród z pięknym nowym placem zabaw.
Zestawy zabawowe posiadają wymagane certyfikaty oraz dostosowane są do wieku dzieci. Ogród jest miejscem organizowania zajęć, zabaw i gier sportowych na powietrzu oraz festynów i imprez okolicznościowych.
Dzięki realizacji dwuletniego programu unijnego „Wesołe przedszkole w Wilkowie” jednostka proponuje bogatą ofertę edukacyjną: wydłużenie czasu pracy o 2 godz. dziennie, zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, tańca i plastyki oraz wycieczki. Dodatkowo język angielski, którego lektor finansowany jest z budżetu przedszkola. Z uwagi na to, że do przedszkola uczęszcza dziecko niepełnosprawne zorganizowana jest w placówce terapia dla niego. Zatrudniono fizykoterapeutę, psychologa klinicznego, pedagoga specjalnego i logopedę. Każdy z wymienionych specjalistów prowadzi terapię z dzieckiem niepełnosprawnym po dwie godziny tygodniowo. Dbamy o zdrowie i rozwój naszych podopiecznych organizując co roku badania przesiewowe logopedyczne i postawy ciała. Organizujemy w placówce praktyki dla studentów, ponieważ współpracujemy ze szkołami wyższymi.
Więcej szczegółów o przedszkolu można znaleźć na stronie internetowej gminy Wilków.Przejdź

Kadrze pedagogicznej i ich wychowankom życzymy wszystkiego najlepszego myśliwskim
Darz Bór !!!

Tekst opracował: Wojciech Wdowikowski
Zdjęcia ze zbiorów: PP w Wilkowie
« Powrót »