AktualnościUWAGA PRZYPOMNIENIE !!! Trening strzelecki w Opolu

WAŻNE PRZYPOMNIENIE !!!

Dotyczy, planowanego szkolenia z zasad bezpieczeństwa i treningu strzeleckiego w Opolu.

Ponownie przypominamy wszystkim myśliwym (informacja przekazana w komunikacie nr 1/2019/2020 z dn. 05.04.2019r), że zgodnie ze statutowym obowiązkiem, w dniu 23 czerwca 2019r. (niedziela) o godz. 14:00 na strzelnicy w Opolu-Grudzicach zostanie przeprowadzone szkolenie z Regulaminu polowań oraz praktyczny trening strzelecki, obejmujący przystrzelanie broni kulowej.
Każdy członek Koła zobowiązany jest zapewnić sobie dojazd na szkolenie we własnym zakresie. Praktyczny trening strzelecki będzie obejmował:
-strzelanie z broni gładko lufowej (amunicję śrutową zapewnia Koło),
-strzelanie z broni kulowej (amunicję zapewnia sobie uczestnik, który w przypadku posiadania kilku jednostek broni kulowej winien z każdej sztuki oddać minimum trzy celne strzały).

Myśliwy, który nie weźmie udziału we zbiorowym szkoleniu i strzelaniu może odbyć szkolenie i strzelanie we własnym zakresie i na własny koszt, np. na strzelnicy w Grudzicach.
Po odbyciu indywidualnego szkolenia należy dostarczyć Łowczemu stosowne dokumenty od upoważnionego instruktora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy myśliwy jest zobowiązany raz w roku dokonać przystrzelania każdej posiadanej jednostki broni kulowej, zaś zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 6/WZ/2018/2019 posiadanie przeszkolenia z Regulaminu polowań i udokumentowane przystrzelanie broni kulowej jest warunkiem wydania zezwolenia na indywidualny odstrzał zwierzyny grubej przez Koło.

Jednocześnie informujemy, że podczas w/w szkolenia omówione zostaną istotne sprawy organizacyjne Naszego Koła.

pełny tekst komunikatu

Darz Bór!

Zarząd Koła


« Powrót »