AktualnościUwaga - nowe szafki książek polowań !!!

Powołując się na ustalenia poczynione na ostatnim Walnym Zgromadzeniu KŁ "Łoś" w Namysłowie, zarząd koła informuje o montażu i wprowadzeniu w użytkowanie metalowych szafek zamykanych na klucz do przechowywania książek polowań obwodu nr 17 i nr 20.

W związku z powyższym informujemy również o zmianie w najbliższym czasie dotychczasowej lokalizacji książki polowań obwodu nr 20 - docelowo Namysłów wylot w kierunku Brzeg, Opole.
Lokalizacja szafki z książką polowań obwodu nr 17 - nie ulega zmianie.

Odbiór za osobistym potwierdzeniem klucza dostępu tzw. "uniwersalny do szafki nr 17 i nr 20" przez myśliwych, możliwy u Kol. Mariusza Boducha - Sekretarza Koła.

Prosimy o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród myśliwych Naszego Koła !!!

z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór

Radosław Kilan
Prezes Zarządu Koła


« Powrót »